ČS nemovitostní fond změní svůj název

Ke konci února 2022 dojde k dlouhodobě plánované změně názvu ČS nemovitostního fondu. Od 1. března 2022 bude fond nově vystupovat pod názvem REICO ČS NEMOVITOSTNÍ. Fond spravuje REICO, investiční společnost České spořitelny, a.s., do jejíž správy náleží i fond REICO ČS LONG LEASE. Přejmenování tedy přispěje i k jejich snadnějšímu odlišení od konkurentů a k efektivnější komunikaci obou spravovaných fondů.
REICO ČS nemovitostní fond REICO ČS nemovitostní fond Detaily fondu

Od klientů nevyžaduje tato změna žádnou součinnost a projeví se pouze promítnutím nového názvu do prodejních informací a dokumentů, jako jsou např. klíčové informace, produktové letáky, statut fondu, smlouvy a ceníky. Veškeré smluvní podmínky sjednané pod hlavičkou ČS nemovitostního fondu zůstávají v plném rozsahu zachované. Změnu názvu klienti rovněž zaregistrují i v rámci internetového bankovnictví George a na internetových stránkách investicnicentrum.cz, csas.cz a reico.cz.

Zpět na přehled

Nahoru