Informace k vánočnímu bonusu 2 %

Současnou situaci na trhu vnímá investiční společnost TESLA jako příležitost nákupům, které jsou výhodné pro podílníky fondu Realita.

V tuto chvíli má investiční společnost TESLA dokončené posudky na nákup stavebních pozemků v Praze v celkové výši cca 121 mil. Kč, které budou generovat výnos ve výši 8,5 % p.a.

Na tento nákup chce využít právě nové finanční prostředky.

Fond Realita je charakteristický svým jedním z nejnižších zadlužení mezi nemovitostními fondy v České republice a toho se chce nadále držet.

Nechce své podílníky vystavovat zbytečným rizikům.

Z tohoto důvodu se rozhodli odměnit právě ty klienty, kteří navýší své vklady do fondu Realita nebo si založí novou smlouvu, okamžitým bonusem ve výši 2 %.

Tento bonus je poděkováním společnosti TESLA IS podílníkům fondu za uskutečnění této transakce.

Zpět na přehled

Nahoru