Informace o správě nemovitostí v portfoliu fondu Realita

ATRIS Realita nemovitostní fond ATRIS Realita nemovitostní fond Detaily fondu

V průběhu 2. kvartálu došlo k následujícímu vývoji v portfoliu fondu REALITA:

  • V průběhu dubna a května proběhla modernizace střešní krytiny na komerčnímu objektu na adrese: kpt. Jaroše 736/6, Třebíč, čímž byl objekt zhodnocen.
  • V průběhu 2. kvartálu probíhala příprava podkladů (příprava smluvní dokumentace, jednání s financující bankou, příprava analýz atd.), na prodej nemovitosti na adrese: Moskevská 27/14, Liberec. Poslední den měsíce května proběhlo podepsání Kupní smlouvy k prodeji zmíněné nemovitosti. Na konci června proběhl vklad vlastnictví v katastru nemovitostí na nové vlastníky prodané nemovitosti. Nemovitost, která by v blízké budoucnosti vyžadovala investice na modernizaci, byla prodána se ziskem.
  • V průběhu kvartálu probíhala finalizace Nájemní smlouvy s německou společností Fielmann s.r.o. k pronájmu prostor o velikosti 191 m², v OC Sever, Mírové náměstí 103/27, v Ústí nad Labem, ve kterých bude optika. Jedná se o jeden z nejatraktivnějších prostorů v OC Sever, nacházející se v přízemí budovy, směrem na náměstí. V průběhu měsíce června byla dokončena a podepsána Nájemní smlouva s novým nájemcem. Po podpisu smlouvy proběhla rekonstrukce prostor v rozsahu ke kterému se fond Realita jako Pronajímatel zavázal dle Nájemní smlouvy (přívod vody, vybudování odpadů, úprava topení a výměna jističů).
  • Nadále, dle nájemní smlouvy, probíhá celková rekonstrukce Fary Rančířov, která je prováděna nájemcem. V průběhu 2. čtvrtletí probíhala výmalba venkovních prostor, zjišťování možností sanace parkoviště a podpůrné zdi, a drobné opravy.

Pokud jde o uplatnění inflační doložky na navýšení nájemného, i v aktuálním roce se probírala možnost uplatnění u každého aktuálního nájemce jednotlivě; zjišťovali se hranice jejich finančních možností, a zda-li by uplatnění inflační doložky nebylo pro určité nájemce likvidační. Inflace byla samozřejmě uplatněna u největších a stabilních nájemců nemovitostí a nemovitostních společností vlastněných fondem Realita, u kterých navýšení výše nájemného má podstatný vliv na výnos nemovitostí a následně i fondu. U některých nájemců bylo po dlouhé úvaze rozhodnuto, že uplatnění inflační doložky by mohlo vyvolat kontraefekt, a proto v rámci stabilizace nemovitostního portfolia bylo v letošním roce odstoupeno od uplatnění inflační doložky.

V rámci portfolia jsou likvidní prostředky ukládány na termínované vklady u několika bankovních institucí z důvodu rozložení rizik. Termínované vklady jsou uzavírány maximálně na 1 měsíc případně na dobu 14 dní, aby mohl fond rychleji reagovat na zvýšení úrokových sazeb ze strany České národní banky, a s tím související nárůst úrokových sazeb termínovaných vkladů. Před skončením splatnosti termínovaného vkladu fond oslovuje různé bankovní instituce a vybírá nejvýhodnější nabídku za účelem nejlepšího zhodnocení likvidních prostředků na další období.

Zpět na přehled

Nahoru