INVESTIKA realitní fond koupil další pozemek v Běchovicích

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond rozšířil svoje portfolio o další investiční
pozemek v Praze – Běchovicích. Ten navazuje na dva investiční pozemky, které fond v lokalitě již z dřívějška vlastní.
Celková plocha uceleného území vlastněného fondem v Praze – Běchovicích tak vzrostla na 63 700 m2.

Cílem fondu je území prostřednictvím jednotlivých akvizic postupně konsolidovat a co možná nejlépe jej tak připravit na další využití. Potenciál pozemků pro budoucí development je díky jejich exkluzivní poloze v bezprostřední blízkosti sjezdu z východní části Pražského okruhu (aktuálně Štěrboholská spojka) mimořádný. Atraktivitu území navíc podtrhuje citelný nedostatek podobných pozemků v Praze a jejím okolí v kombinaci s očekávaným zvýšením poptávky po logistických areálech. Ty budou čím dál více žádané v důsledku dlouhodobého trendu posilování ecommerce, jenž je v současnosti výrazně umocněn dopady pandemie Covid-19.

INVESTIKA realitní fond vstoupil do lokality v Praze – Běchovicích nákupem prvního pozemku v červnu 2019. V pořadí už třetím pozemkem rozšiřuje plochu o dalších 13 800 metrů čtverečních. „Akvizicí tohoto pozemku pokračujeme v naplňování naší strategie konsolidace a přípravy území pro budoucí development, který dále zvýší hodnotu celého projektu,“ říká portfolio manažer fondu a člen představenstva INVESTIKA, investiční společnosti Václav Kovář. Stávající nastavení spolupráce s partnery v projektu přináší fondu nejen příležitost dosáhnout vysokého fixního zhodnocení a naplnit tak závazky vůči 40 tisícům podílníků, ale také možnost se v případě zájmu podílet na budoucím developmentu celého území.

INVESTIKA realitní fond vlastní široce diverzifikované portfolio, jehož součástí jsou administrativní budovy, logistické areály, developerské projekty, obchodní centrum Galerie Butovice, datové centrum a další projekty přinášející dlouhodobě stabilní a atraktivní výnos. S ohledem na rostoucí zájem klientů a s ním spojený příliv investičních prostředků fond v říjnu oznámil, že bude vhodné příležitosti pro další akvizice vyhledávat nejen na českém trhu, ale také v zahraničí. Do konce roku by tak měl nově vstoupit i na polský realitní trh.

Zpět na přehled

Nahoru