PŘEHLED: Jak si vedly nemovitostní fondy v roce 2023

13 nemovitostních fondů porazilo inflaci. Pouze jeden fond skončil ve ztrátě. Retailové fondy v průměru vydělaly 5,79 % a nemovitostní FKI 8,68 %.

Výnosy nemovitostních fondů v ČR v roce 2023

Navzdory mnoha pochmurným předpovědím nemovitostní fondy nakonec reportovaly za uplynulý rok velmi solidní výsledky. Celkem 13 ze 30 nemovitostních fondů fungujících v ČR v uplynulém roce dokázalo porazit inflaci. Meziroční míra inflace ke konci roku činila 6,88 %.

Nejvyšší zhodnocení v uplynulém roce přinesl investorům fond CB Property s výnosem 22 %, k čemuž přispělo zejména úspěšné otevření jeho industry parku v Liberci. Na druhém místě se umístil fond WOOD & Company Retail s výnosem necelých 17 % a třetí příčku obsadil fond Jet Industrial Lease se zhodnocením necelých 12 %.

Z retailových fondů dostupných široké veřejnosti připsal investorům v uplynulém roce nejvyšší výnos MINT I. rezidenční fond (8,04 %), následovaný fondem ZDR Investments Industrial Real Estate (7,61 %) a fondem Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti (7,47 %). Všechny tři fondy se mohou pochlubit dosavadním výnosem přes 8 % p.a. od svého založení a drží na špici žebříčku nemovitostních fondů pro širokou veřejnost.

Pouze jeden nemovitostní fond vykázal za rok 2023 ztrátu, a to NOVA Real Estate, který pod tlakem odkupů investorů musel pozastavit úpisy a odkupy a nyní rozprodává portfolio. Největším investorem ve fondu totiž byla zkrachovalá Arca Investments. V rámci insolvenčního řízení a restrukturalizace společnosti dochází ke zpeněžování aktiv Arca Investments, mezi které patří i významný podíl ve fondu NOVA Real Estate. Tomu tak nezbývá nic jiného, než prodávat nemovitosti z portfolia fondu, a to vše v době, kdy na trhu velkých komerčních nemovitostí není moc kupců, takže musí prodávat za distresové ceny.

Takřka nulový výnos měl loni vlivem negativního přecenění hodnoty nemovitostí fond Accolade Industrial, který jinak dlouhodobě patří k nejúspěšnějším nemovitostním fondům v ČR s výnosem 69 % za posledních 5 let.  Velmi slabé zhodnocení v uplynulém roce zaznamenaly tradičně také fondy Generali Fond Realit (1,57 %) a REICO ČS nemovitostní fond (2,05 %). Oba vykazují dlouhodobě nejhorší výsledky ze všech nemovitostních fondů. Podprůměrný výnos měl loni také fond ZFP realitní (4,02 %), který jinak historicky patří mezi nejúspěšnější retailové fondy.

Výnosy nemovitostních fondů v ČR v roce 2023 (v CZK)

Porovnání s dlouhodobou historií

Průměrný výnos u retailových nemovitostních fondů za rok 2023 vychází na 5,79 %. To je sice o něco méně, než činila meziroční míra inflace za prosinec, ale v historickém srovnání jde o druhý nejlepší výsledek retailových fondů. Rekordní byl rok 2022 s průměrným zhodnocením 7,65 % u retailových nemovitostních fondů.

Nemovitostní fondy pro kvalifikované investory historicky zatím každý rok reportují v průměru výrazně vyšší čisté výnosy než nemovitostní fondy pro širokou veřejnost. Za rok 2023 vychází průměrný výnos nemovitostních FKI na 8,68 %, což koresponduje s dlouhodobým průměrem. Rovněž pro nemovitostní FKI byl historicky rekordní rok 2022 s průměrným zhodnocením 11,91 %.

Průměrné roční výnosy nemovitostních fondů v ČR v letech 2017-2023

Finanční ukazatele nemovitostních fondů v ČR k 31. 12. 2023

U většiny nemovitostních fondů v ČR došlo vlivem inflace v posledních třech letech k výraznému růstu nájemného. To se projevuje i na rentabilitě nájmů. U většiny nemovitostních fondů v ČR, které nám reportují data o nájmech, se průměrný yield již dostal přes 7 % p.a. Nejvyšší yieldy vykazují fondy zaměřené na průmyslové nemovitosti, kousek za nimi jsou obchody a kanceláře. Nižší rentabilitu nájmu vykazuje logistika a fondy zaměřené na rezidenční bydlení.

Nemovitostní fondy s nejvyššími výnosy z nájmu (yield)

Nemovitostní fond Rentabilita nájmu (yield)
8,99%
8,42%
7,75%
7,38%
7,24%
V důsledku vyšších úrokových sazeb je na trhu patrná snaha snižovat úvěrové zatížení nemovitostí. Průměrné LTV u nemovitostních fondů v ČR v roce 2023 kleslo na 40 %. Až na jeden menší fond se nyní u všech ostatních drží LTV maximálně do 55 %, zatímco ještě před dvěma roky nebylo výjimkou LTV až kolem 65 %.

Nemovitostní fondy s nejnižším úvěrovým zatížením (LTV)

Výhled pro nemovitostní fondy v ČR na rok 2024 a 2025

Výhledy odborníků na vývoj na realitním trhu se liší. Někteří sledují pokles ocenění u některých zahraničních nemovitostních fondů a predikují, že problémy přijdou i do České republiky. Pokles ocenění mnoho ekonomů predikovalo i pro rok 2023. Nicméně rostoucí yieldy v uplynulém roce vykompenzoval růst nájmů, takže v ocenění nemovitostí k žádným dramatickým propadům nedošlo.

Začíná tedy převažovat pozitivní výhled. Realitní trh v České republice s klesajícími úrokovými sazbami oživuje. Poskytovatelé hypoték i realitní kanceláře hlásí od začátku roku výrazné zvýšení poptávky. Rok 2024 by tedy měl být pro realitní trh všeobecně příznivý a pravděpodobně i pro investice v nemovitostních fondech.

V uplynulých dvou letech nemovitostním fondům díky vysoké inflaci výrazně vyskočily nahoru na straně příjmů nájmy, ale zároveň jim také výrazně stouply na straně výdajů úroky u úvěrů. Zatímco úroky by nyní měly postupně klesat, nájmy už zůstanou zvýšené. Čisté cashflow tedy poroste, a to se bude pozitivně promítat i do účetního ocenění spravovaných nemovitostí, které teď bude pár let tak trochu dohánět inflaci.

Ocenění je u řady nemovitostních fondů velmi konzervativní s rentabilitou nájmu kolem 6-8 % ročně. Perspektiva nemovitostních fondů pro příští roky je proto velmi dobrá a měly by nyní zase několik let stabilně porážet inflaci.

Díky příjmům z pronájmu a dlouhodobému růstu ocenění nemovitostní fondy generují relativně stabilní výnosy kolem 5-10 % p.a. Historicky vykazují všechny nemovitostní fondy v ČR v průměru výnos od založení ve výši 7,4 % p.a. U retailových fondů je to 5,6 % p.a., u nemovitostních FKI 10,5 % p.a.

Nemovitostní fondy s nejvyšším výnosem p.a. od založení

Nemovitostní fond Výnos od založení p.a.
21,83 % p.a.
13,80 % p.a.
13,66 % p.a.
11,36 % p.a.
11,25 % p.a.
9,85 % p.a.
9,16 % p.a.
8,84 % p.a.
8,75 % p.a.
8,54 % p.a.

Disclaimer: Dokument a informace v něm obsažené nejsou investičním doporučením či analýzou investičních příležitostí ani nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ani jakoukoli jinou nabídku či výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji. Výkonnost dosažená v minulosti ani očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Data pochází z našeho portálu Nemovitostní-fondy.cz a jsou platná k 31. 12. 2023, není-li uvedeno jinak.

Ke stažení

Zpět na přehled

Nahoru