REICO fondy dosáhly v roce 2022 svého historicky nejvyššího zhodnocení

Fond REICO ČS NEMOVITOSTNÍ přinesl v minulém roce investorům mimořádný výnos 6,1 %, což je meziročně více než dvojnásobný nárůst. Zároveň se jedná o nejvyšší zhodnocení v historii fondu. Výkonnostní křivka fondu vykázala za posledních třináct let minimální volatilitu, což fond v rámci poslední dekády řadí mezi nejstabilnější fondy na českém trhu. Stejně tak i druhý nemovitostní fond spravovaný naší investiční společností REICO, REICO ČS LONG LEASE dosáhl ve druhém roce své existence nadprůměrného výnosu 5,9 %, tedy zhruba o 1 procentní bod více než je jeho cílený roční výnos v doporučovaném investičním horizontu.
REICO ČS Long Lease REICO ČS Long Lease Detaily fondu
REICO ČS nemovitostní fond REICO ČS nemovitostní fond Detaily fondu

Výkonnost fondu REICO ČS NEMOVITOSTNÍ (RČSN) táhl velký podíl nemovitostní složky na aktivech fondu a inflační růst nájemného podpořený silným nájemním trhem, hlavně v sektoru logistiky, ale i kanceláří. U fondu REICO ČS LONG LEASE (RČSLL) se pak jednalo převážně o nákupy za dobré ceny, což se díky menší velikosti fondu znatelně projevilo již v průběhu roku. U obou fondů pak byl velmi významný efekt vysokého úrokového diferenciálu mezi CZK a EUR, z čehož fondy vydělávaly při pravidelném přecenění měnových derivátů, zajišťujících naše pozice v eurových nemovitostních aktivech. Projevily se i vysoké úrokové sazby na koruně, které přispívaly k dalšímu kladnému zhodnocení likvidní složky obou fondů.

Pro RČSN odhadujeme výkonnost v roce 2023 v rozmezí od 2,5 do 6,5 %. Pro RČSLL pak na úrovni 2,0 až 7,0 %. Právě široké intervaly již zohledňují naše vnímání rizika ohledně možného nárůstu požadovaných výnosů v průběhu roku, ale i příležitosti v růstu tržního nájemného. Avšak možná míra korekce tržních hodnot prémiových nemovitostí je omezená, proto doporučujeme spíše pravidelně investovat než spekulovat na průběh vývoje cen komerčních nemovitostí. Případný nárůst požadovaných výnosů otevírá další možnosti nakupovat budovy za nižší ceny a zlepší výkonnostní potenciál fondů do dalších let.

Ceny nemovitostí jsou proto ze své podstaty stabilnější než ceny akcií nebo dluhopisů a nejsou s nimi významně korelované. Vlastnictví nemovitostního fondu proto výrazně vylepšuje výnos portfolia upravený o riziko, v případě fondu RČSN navíc s denní likviditou. V dosavadní historii výnos REICO fondů rovněž předčil sazby na spořicích účtech a na desetiletém investičním horizontu u RČSN předčil také inflaci. To jsou mimochodem i důvody, proč jsou nemovitostní fondy velmi vhodnou variantou pro pravidelné investování.

Zpět na přehled

Nahoru