ZDR Investments spouští nový fond zaměřený na průmyslové nemovitosti

Skupina ZDR Investments od září spouští nový fond s názvem ZDR Investments Industrial SICAV a.s. Fond nabídne investorům možnost podílet se na portfoliu nemovitostí určených k výrobě a
skladování. Povahou jde o fond kolektivního investování s nízkou vstupní investicí a vysokou mírou likvidity. Z regionálního hlediska bude třetí fond skupiny ZDR Investments následovat strategii
stávajících fondů a zpočátku svou pozornost zaměří na český a slovenský trh.
ZDR Investments Industrial Real Estate ZDR Investments Industrial Real Estate Detaily fondu

„Chceme se soustředit na příměstské průmyslové objekty menší rozlohy, nikoliv rozsáhlé parky, které jsou k vidění v okolí dálnic. Stejně jako v našich stávajících fondech, zaměřených na retailové nemovitosti, jsou klíčovými faktory zejména bonitní nájemci ze zavedených sektorů, dlouhodobé nájemní smlouvy a strategické umístění nemovitosti,“ komentuje investiční strategii nového fondu Zdeněk Prázdný, partner skupiny ZDR Investments.

„Několik průmyslových a logistických nemovitostí je v rámci diverzifikace již součástí majetku stávajících dvou fondů. Po nemovitostech tohoto typu je v poslední době enormní zájem ze strany nájemců a neočekáváme, že by mělo dojít v nejbližší době k nějaké změně. Příčiny lze hledat jednak v odklonu firem od globálních logistických řešení a také důsledcích války na Ukrajině, odkud se přesouvají výrobní a skladovací kapacity na západ,“ doplňuje Radek Hladký.

„Očekáváme, že do roka bude mít fond ZDR Industrial aktiva ve vyšších stovkách milionů korun. Naším záměrem je zakoupit v příštích měsících nemovitosti z trhu, které již prošli naší prověrkou a jsou připravené k akvizici a následně doplnit o průmyslové objekty z našich stávajících fondů. Nový nemovitostní fond se pro první investory otevírá 15. září,“ uzavírá Roman Latuske.

Fond ZDR Industrial bude dostupný široké veřejnosti podobně jako fond ZDR Investments Public Real Estate zaměřený primárně na retail parky. Třetím fondem z rodiny ZDR Investments je fond kvalifikovaných investorů ZDR Investments Real Estate FKI.

Zpět na přehled

Nahoru