Zimní bonus - 2 % k Vaší investici

Vážení klienti společnosti TESLA Investiční společnost, a.s., od 1.11. 2020 se investiční společnost TESLA rozhodla pro své klienty připravit produkt, u kterého je možné získat bonifikaci ke stávajícímu/budoucímu výnosu fondu Realita ve výši 2%.

Tento bonus je určen jak pro všechny stávající, tak i pro nové klienty společnosti TESLA IS. Akce zimní BONUS TESLA platí v rozhodném období od 1.11.2020 do 31.12.2020. Bonus bude připsán každému klientovi, při splnění těchto podmínek:
 

Popis produktu pro získání bonusu:

 • bonus 2% se vztahuje na nové investice zaslané na účet fondu Realita do typu investice Renta PLUS od 1.11.2020 do 31.12.2020
 • ke každé takové nové investici TESLA IS připíše investorovi prostřednictvím majetkového účtu investora jako bonus podílové listy fondu Realita v hodnotě odpovídající 2 % takto uskutečněné investice investora
 • připsání bonusu 2% proběhne následující měsíc po zainvestování klientem a následném vydání podílových listů
 • klient zároveň stále vydělává na stávající výkonnosti fondu Realita
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • vstupní poplatek 0%
 • výstupní poplatek 1% do 1 roku, po roce výstupní poplatek 0% – viz ceník
 • doporučená doba investice 3 roky
 • možnost nastavení pravidelných odkupů po 6 měsících, které jsou bez výstupního poplatku – viz ceník
 • rozhodným okamžikem pro posouzení vzniku práva na bonus je doručení pokynu k nákupu podílových listů fondu Realita investorem, tedy okamžik, kdy bude na účet fondu Realita připsána platba odpovídající předmětné investici; finanční prostředky tedy musí být připsány na účet fondu nejpozději do 31.12.2020
 • podmínky produktu Renta PLUS jsou k dispozici na internetových stránkách www.teslainvest.cz, záložka Produkty fondu, případně na lince klientského centra 222 312 624
 • Vstupní a výstupní poplatky všech produktů fondu Realita, včetně produktu Renta PLUS, jsou uvedeny ve statutu fondu realita a upřesněny v ceníku. Tyto dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách teslainvest.cz, záložka Dokumenty, nebo v listinné podobě v sídle TESLA IS, Konviktská 291/24 Praha 1 – Staré Město, 110 00, v pracovních dnech od 10:00 do 16:00.

 

Podmínky získání bonusu 2% – stávající klient (klient s platnou uzavřenou smlouvou s TESLA investiční společnost, a.s.):

 • klient musí zaslat finanční prostředky na účet fondu Realita 626111626/0300 do typu investice Renta PLUS pod variabilním symbolem VS: 1 + identifikační číslo klienta (číslo smlouvy)
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • finanční prostředky musí být připsány na účtu fondu Realita nejpozději do 31.12.2020

 

Podmínky získání bonusu 2% – nový klient

 • klient musí uzavřít rámcovou smlouvu s TESLA investiční společností, a.s.
 • klient musí zaslat finanční prostředky na účet fondu Realita 626111626/0300 do typu investice Renta PLUS pod variabilním symbolem VS: 1 + identifikační číslo klienta (číslo smlouvy)
 • minimální výše investice 50.000,- Kč
 • finanční prostředky musí být připsány na účtu fondu Realita nejpozději do 31.12.2020

Zpět na přehled

Nahoru