Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy Amundi Realti

Amundi Realti

Výnos 2022 1,97 %
Výnos od založení -4,67 % p.a.
Rok vzniku fondu 2022
Počet nemovitostí 2
Velikost (NAV) 938 mil. Kč

Amundi Realti je retailový nemovitostní fond, který investuje do komerčních nemovitostí v západní a střední Evropě. Hlavní část prostředků fond investuje do developerských projektů v oblasti výstavby kanceláří, logistických parků a ubytovacích zařízení. Portfolio pak mají doplňovat akvizice nedávno postavených moderních budov s velmi dlouhými nájemními smlouvami. Vedle přímého vlastnictví umožňuje strategie fondu investovat do nemovitostí i prostřednictvím veřejně obchodovaných nemovitostních fondů (REITs). Prozatím jsou v portfoliu fondu dva velké kancelářské projekty, ve Frankfurtu a v Amsterdamu. Očekáváný výnos uvádí 5-7 % p.a. a doporučený investiční horizont min. 10 let. Fond je primárně vedený v eurech, ale jeho korunová třída zajišťuje měnové riziko do CZK. Fond je velmi nelikvidní, vyžaduje avízo o zpětném odkupu 12 měsíců dopředu a na vypořádání odkupů má dalších 12 měsíců, při zpětném odkupu navíc účtuje 5 % výstupní poplatek.

Amundi Realti

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty podílových listů

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2022 Výnos 2021 Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos od založení
7,97 % 27,93 % 11,45 % 9,19 % 8,96 % 12,27 % p.a.
9,49 % 8,38 % 8,16 % 8,23 % 7,84 % 8,58 % p.a.
10,24 % 11,66 % 8,36 % 9,72 % 14,95 % 11,35 % p.a.
10,24 % 11,66 % 8,36 % 9,72 % 14,95 % 11,35 % p.a.
15,15 % 6,79 % 5,72 % - - 9,07 % p.a.
1,97 % - - - - -4,67 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 30. 06. 2023

Velikost (NAV) 938 mil. Kč
Hodnota aktiv Údaj není k dispozici
Hodnota nemovitostí celkem Údaj není k dispozici
Podíl nemovitostní složky Údaj není k dispozici
Podíl likvidní složky Údaj není k dispozici
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) Údaj není k dispozici
WAULT Údaj není k dispozici
Průměrná obsazenost nájemníky Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia nemovitostí


Nemovitosti v portfoliu

Grand Central

Místo: Frankfurt
Klíčoví nájemníci: Deutsche Bahn

Max & Moore Office

Místo: Amsterdam

Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna LU2185967978, růstová CZK
Domicil fondu Lucembursko
Datum vzniku fondu 27. 01. 2022
Minimální investice 250 tis. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 12 měsíců
Depozitář fondu SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Správce fondu Amundi Luxembourg SA
Administrátor fondu Amundi Immobilier, CPR ASSET MANAGEMENT, Amundi UK Ltd

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 5 %
Výstupní poplatek 5 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek 1,3 %
Výkonnostní odměna žádná
TER 1,94 %

Manažer fondu

Kontakty

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
budova RUSTONKA 2
Rohanské nábřeží 693/10
186 00 Praha 8

800 118 844
infocr@amundi.com
www.amundi.cz/produkty/product/view/LU2185967978
www.facebook.com/AmundiOfficial
www.linkedin.com/company/amundi-

Nahoru