Nacházíte se zde: Úvod Nemovitostní fondy FQI TRUST podfond CinzovniDomy

FQI TRUST podfond CinzovniDomy

Výnos 2020 5,91 %
Výnos od založení 2,01 % p.a.
Rok vzniku fondu 2015
Počet nemovitostí 296
Velikost (NAV) 828 mil. Kč

Fond kvalifikovaných investorů obhospodařovaný společností Winstor, který se zaměřuje primárně na nájemní byty a jejich development. K 31. 12. 2020 měl v majetku necelých 300 bytových a nebytových jednotek. Investorům vydává prioritní investiční akcie, u kterých je nastaveno minimální zhodnocení 5,7 % ročně (v případě horších výsledků formou redistribuce kapitálu na úkor hodnoty výkonnostních akcií zakladatelů), zároveň se však podílí na výnosech fondu maximálně do 6,3 % ročně (případné vyšší výnosy jsou plně připisovány pouze do hodnoty výkonnostních akcií zakladatelů).

FQI TRUST podfond CinzovniDomy

Výkonnost fondu za uplynulé 3 roky

A > 6,0 %
B 5,0 % - 6,0 %
C 4,0 % - 5,0 %
D < 4,0 %
X nedostatečná historie

Srovnání s dalšími fondy

Výkonnost a vývoj hodnoty

Roční výnosy fondu

Historický vývoj hodnoty investičních akcií

Nemáme kompletní data, pouze ocenění akcií vždy k 31. 12. každého roku.

Měsíční výnosy fondu za posledních 12 měsíců

Omlouváme se, momentálně nemáme k dispozici data.

Porovnání s dalšími nemovitostními fondy

Nemovitostní fond Výnos 2020 Výnos 2019 Výnos 2018 Výnos 2017 Výnos 2016 Výnos od založení
11,45 % 9,19 % 8,96 % 13,69 % 10,29 % 12,65 % p.a.
8,16 % 8,23 % 7,84 % - - 8,20 % p.a.
6,61 % 7,39 % 8,65 % 5,29 % 2,44 % 6,56 % p.a.
8,36 % 9,72 % 14,95 % 9,40 % - 11,79 % p.a.
- - - - - -0,93 % p.a.
5,91 % 5,05 % 4,02 % 1,14 % -7,69 % 2,01 % p.a.

Zobrazit další fondy

Portfolio fondu

Portfolio fondu k 31. 12. 2020

Velikost (NAV) 828 mil. Kč
Hodnota aktiv 1,1 mld. Kč
Hodnota nemovitostí celkem 991 mil. Kč
Podíl nemovitostní složky Údaj není k dispozici
Podíl likvidní složky Údaj není k dispozici
Roční příjem z nájmů Údaj není k dispozici
Průměrný yield Údaj není k dispozici
Úvěrové zatížení (LTV) Údaj není k dispozici
WAULT Údaj není k dispozici
Průměrná obsazenost nájemníky Údaj není k dispozici

Rozložení portfolia nemovitostí


Detaily fondu

Další detaily fondu

ISIN, třída, měna CZ0008042405, prioritní, CZK
CZ0008042835, prémiové, CZK
Domicil fondu Česká republika
Datum vzniku fondu 26. 06. 2015
Minimální investice 1 mil. Kč
Frekvence oceňování měsíční
Lhůta pro vypořádání zpětných odkupů 4 měsíce
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Správce fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.

Poplatky a náklady spojené s investicí

Poplatky hrazené investorem
Vstupní poplatek standardně 2 %
Výstupní poplatek 0 %
Náklady fondu
Manažerský poplatek Údaj není k dispozici
Výkonnostní odměna 100 % z výnosu nad 6,3 %
TER Údaj není k dispozici

Manažer fondu

Ing. Karolína Klapalová
Karolína Klapalová je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze. V roce 2011 začala pracovat ve společnosti Chenen, ve které v pozici projektového manažera získala široké zkušenosti s řízením developerských projektů a správou nemovitostí. Do týmu Winstoru se připojila v prosinci 2019 jako portfolio manažerka zodpovědná za správu nemovitostních fondů. Od května 2020 je zároveň členkou představenstva Winstor investiční společnosti a.s. zodpovědnou za obhospodařování nemovitého majetku.

Nahoru