TESLA investiční společnost se připravuje na další strategické investice

TESLA Investiční společnost na konci února prodala jednu z nemovitostí spravovaného fondu REALITA.

Jednalo se o komerční nemovitost v ulici Budějovická v Jesenici u Prahy, kterou měl fond v majetku od roku 2012. Tuto nemovitost TESLA provozovala výhradně za účelem výuky plavání pro děti, z menší části i jako ubytovací zařízení. K prodeji přistoupili z důvodu budoucích rozsáhlých investic do moderních bazénových technologií a stavebních rekonstrukcí. Současný stav již nebyl pro daný účel nemovitosti plně vyhovující. Prodej zrealizovali se ziskem za cenu 24 mil. Kč. Proto je výhodným krokem pro své podílníky.

TESLA Investiční společnost se také připravuje na akvizici pozemků v širším centru města Prahy. Pozemky budou součástí portfolia fondu REALITA. Celková výše akvizice dosahuje částky více než 500 mil. Kč. Vzhledem k velikosti transakce a celkovému konzervativnímu přístupu investiční společnosti očekávají nákup v druhé polovině roku 2020. Dokončení akvizice pozemků do portfolia fondu přinese podílníkům fondu vyšší výnos a stabilitu.

Zpět na přehled

Nahoru