Fond Creditas Nemovitostí I dosáhl milníku - 1 miliardy fondového kapitálu

Objem fondového kapitálu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV překročil k 30. 4. 2023 magickou hranici 1 miliardy korun. V majetku podfondu je nyní 8 budov poskytujících celkem 61 tisíc m² pronajímatelné plochy.
CREDITAS Nemovitostní I CREDITAS Nemovitostní I Detaily fondu

Fond CREDITAS Nemovitostní I od svého založení v roce 2019 úspěšně realizoval čtyři akvizice: Business Park Čestlice, Business Park Písek, Business Park Pardubice I a Business Park Pardubice II. Všechny nemovitosti zhodnocuje a přizpůsobujem aktuálním trendům, což se pozitivně odráží i na spokojenosti nájemců a vysoké, aktuálně 100% obsazenosti. I přes současné komplikované ekonomické podmínky, které výrobním společnostem, podnikatelům a obchodníkům mohou působit řadu obtíží, je portfolio nájemců fondu stabilní.

Pozitivně naladěni mohou být rovněž držitelé investičních akcií. Po několika měsících existence podfondu propukla pandemie covidu-19 a následná restriktivní opatření vedla k přecenění majetku a v důsledku aplikace principu opatrnosti k následnému několikaprocentnímu propadu hodnoty akcií. Brzy se však ukázalo, že vládní restrikce nemají na nájemce fondu významnější vliv a cena investičních akcií začala znovu růst.

Hodnota IA v dubnu 2021 zcela smazala propad z počátku covidové pandemie a v dalších měsících dále výrazně rostla. Hranici 1,05 Kč překonala v prosinci 2021, o šest měsíců později dosáhla 1,10 Kč. K pokoření další hranice 1,15 Kč stačilo podfondu pouhých pět měsíců a v dubnu 2023 již cena investičních akcií překročila 1,20 Kč. O tom, že takto vysoké zhodnocení je zcela výjimečné, svědčí nejvyšší příčka v žebříčku výnosů tuzemských retailových nemovitostních fondů za rok 2022.

Na základě výše uvedených pozitivních výsledků je i nadále očekáván další úspěšný růst fondu CREDITAS Nemovitostní I. podfond SICAV. 

Zpět na přehled

Nahoru