Park Konin získal certifikaci Breeam Outstanding

První dokončená a plně pronajatá budova v rámci Parku Konin získala certifikát BREEAM nejvyššího stupně „Outstanding“. Jedná se o pátý takový certifikát pro investice společnosti Accolade a druhý v Polsku. Sklad v Konině získal hodnocení 90 %, což z něj činí průmyslový objekt s nejvyšším hodnocením v zemi. Včetně tohoto projektu tvoří téměř 30 % našeho portfolia investice do brownfieldů.
Accolade Industrial Fund Accolade Industrial Fund Detaily fondu

Revitalizace brownfieldů vyžaduje více přípravných prací a investic než tzv. projekty na zelené louce. Přesto jsou tyto revitalizace klíčovým prvkem strategie fondu ACCOLADE INDUSTRIAL FUND. Park Konin je vynikajícím příkladem takových iniciativ a odrazem našich hodnot - závazek udržitelného rozvoje a péče o životní prostředí je zde patrný ve všech aspektech investice.

Objekt s certifikátem BREEAM v Parku Konin se nachází v areálu bývalého železničního logistického centra, jehož součástí byly mimo jiné sklady, lokomotivní dílny a podniková čerpací stanice pohonných hmot. V areálu se nacházelo celkem 13 budov, z nichž většinu bylo třeba zbourat. Byly také provedeny testy půdy, které odhalily mírnou kontaminaci v oblasti kolem bývalé čerpací stanice pohonných hmot; ukázalo se, že je nutné provést rekultivaci a sanaci, po níž byly provedeny analýzy, které potvrdily čistotu nové půdy.

Budova Parku Konin byla podrobena posouzení životního cyklu, aby se zjistil její dopad na životní prostředí, včetně uhlíkové stopy. Ve snaze podpořit udržitelnost s ohledem na životní prostředí a optimalizovat provozní náklady byla vybavena fotovoltaickým zařízením. Významným faktem je, že potřeba primární energie objektu je téměř o 50 % nižší ve srovnání s vnitrostátními předpisy. Budova byla navržena tak, aby se minimalizovala vnitřní koncentrace a recirkulace znečišťujících látek. Byly také instalovány úsporné sanitární armatury a zařízení pro regulaci průtoku; odhaduje se, že se tím sníží spotřeba vody o téměř 88 % ve srovnání s budovami používajícími standardní řešení. 

Kromě toho bylo recyklováno 99,6 % stavebního odpadu. V okolí parku byly vysázeny původní druhy stromů a keřů a vznikla nová přírodní stanoviště pro hmyz. Připraveno bylo také vybavení pro zaměstnance parku, včetně plochy na cvičení, úschovny kol a elektrických dobíjecích stanic.

Park Konin bude v konečném stavu zahrnovat dvě budovy o celkové ploše přes 25 000 m2. Sklad se nachází v Koninu ve středním Polsku; městem prochází mezinárodní železniční trať Berlín-Moskva, a to v blízkosti dálnice A2, která je hlavní spojnicí mezi Varšavou, Lodží, Poznaní a Německem. Díky blízkosti řeky Warty nabízí tato lokalita také možnost využití stávající sítě kanálů pro spojení s Baltským mořem. Koninský region je významným centrem energetického průmyslu.

Zpět na přehled

Nahoru