První letošní instalace FVE v rámci českého portfolia fondů ZDR

Retail park Světlá nad Sázavou je první z českých nemovitostí, kde jsme letos instalovali fotovoltaickou elektrárnu. Dalších 10 realizujeme ještě do konce tohoto roku. Retail park Světlá nad Sázavou je součástí portfolia fondu ZDR Investments Public SICAV a.s., který přináší drobným investorům z řad veřejnosti možnost investovat do výnosových komerčních nemovitostí.
ZDR Investments Industrial Real Estate ZDR Investments Industrial Real Estate Detaily fondu
ZDR Investments Public Real Estate ZDR Investments Public Real Estate Detaily fondu
ZDR Investments Real Estate FKI ZDR Investments Real Estate FKI Detaily fondu

Zatímco německý a všechny rakouské retail parky v portfoliu fondů ZDR Investments už produkují čistou energii, na území České republiky s instalací solárních panelů teprve začínáme. Po prodejně TEDi Opava, která je v majetku fondu ZDR FKI od minulého roku, využívá energii ze slunce nově také retail park Světlá nad Sázavou. Instalací solární elektrárny ve Světlé nad Sázavou vrcholí více než rok příprav, během kterých jsme zaváděli systémy pro sběr dat, realizovali studii potenciálu FVE, analyzovali energetickou intenzitu budov v našem portfoliu, zvolili nejvhodnější projekty pro implementaci a vybírali dodavatele. Kompletní přehled našich aktivit v oblasti ESG včetně výhledu do budoucna je k dispozici v naší ESG strategii.  

Retail park Světlá nad Sázavou je součástí portfolia fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. od roku 2021. Nejvýznamnějšími nájemci jsou BILLA, Kik, QUICK Shoes, Valmont a Vinofol. Město Světlá nad Sázavou se nachází v okrese Havlíčkův Brod a žije zde přibližně 6500 obyvatel.  

FVE v retail parku Světlá nad Sázavou

  • Instalovaný výkon: 45,90 kWp   
  • Předpokládaná výroba el. energie: 43,6 MWh/rok
  • Plocha střechy: 646 m²
  • Roční úspora uhlíkové stopy: 22,1 t CO2 eq 
  • Ekvivalent českých domácností, jejichž spotřeba se uspoří: 15

Retail park ve Světlé nad Sázavou je prvním z celkem 11 objektů, kde v roce 2024 plánujeme instalovat fotovoltaické elektrárny. Solárními panely tak pokryjeme celkem 36 000 m² střech v ČR o celkovém výkonu 2,4 MWp, což odpovídá spotřebě zhruba jednoho tisíce průměrných českých domácností a roční úspoře 1000 tun CO2 (ve srovnání s výrobou elektrické energie z neobnovitelných zdrojů). Do konce roku 2025 pak plánujeme pokrýt až 70 000 m² plochy solárními panely s celkovým výkonem téměř 5 MWp. 

Elektrická energie takto vyrobená bude poskytnuta za výhodných podmínek nájemcům a tím pádem se spotřebuje přímo na místě. Spolupráce s nájemci je jedním z nejdůležitějších bodů druhého pilíře naší ESG strategie. Postupně aplikujeme zelené dodatky (Green Lease) smluv, které zaručují udržitelné užívání nemovitosti z portfolia ZDR Investments.  

Součástí spolupráce s nájemci je kromě odběru obnovitelné energie také výměna dat o životním prostředí, monitoring spotřeby nebo spolupráce při certifikačním řízení. Jen během roku 2024 plánujeme certifikovat 10 komerčních budov z našeho portfolia v mezinárodním systému BREEAM. 

Zpět na přehled

Nahoru