Výsledky nemovitostních fondů za první pololetí 2023

Průměrný čistý výnos nemovitostních fondů za první pololetí dosáhl 2,5 %. Ani jeden z 33 fondů v prvním pololetí nepřekonal inflaci. Tři fondy vykázaly ztrátu.

Po rekordním roce 2022 si nemovitostní fondy berou oddechový čas.

  • Průměrný čistý výnos nemovitostních fondů za první pololetí dosáhl jen 2,5 %
  • Ani jeden ze 33 nemovitostních fondů v ČR v prvním pololetí nepřekonal inflaci
  • Tři nemovitostní fondy vykázaly ztrátu

První pololetí tohoto roku bylo pro nemovitostní fondy výsledkově mírně podprůměrné. Průměrný výnos nemovitostních fondů v ČR v prvním pololetí vychází na 2,5 %.

Aktuálně funguje v ČR 33 nemovitostních fondů zaměřených primárně na správu a pronájem nemovitostí. Nejvyššího výnosu v prvním pololetí dosáhl TRIKAYA nemovitostní fond (6,1 %), následovaný fondy WOOD & Company Retail a Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti (oba 5,59 %). Na inflaci to ale ani v jednom případě nestačilo. Hodnota indexu spotřebitelských cen v ČR od konce roku stoupla za 6 měsíců o 7,24 %.

Tři nemovitostní fondy dokonce vykázaly v prvním pololetí ztrátu. Nejvíce poklesla hodnota podílových listů fondu Amundi Realti (-9,05 %). Menší ztrátu zaznamenal také fond Accolade Industrial (-0,96 %), který jinak patří k historicky nejúspěšnějším fondům. A mírně poklesla rovněž hodnota podílových listů fondu REICO ČS nemovitostní (-0,54 %), největšího českého nemovitostního fondu.

Výsledky nemovitostních fondů v ČR v 1. pololetí 2023

Rok 2023 bude podprůměrný

Hodnotit výsledky v poločase je vždy předčasné. U řady fondů se teprve na konci roku projevuje přecenění hodnoty spravovaných nemovitostí, což samozřejmě s výsledky dost pohne. Prozatím se z výsledků za první pololetí dá usuzovat, že rok 2023 bude pro nemovitostní fondy v průměru z dlouhodobého hlediska trochu podprůměrný.

Průměrné roční výnosy nemovitostních fondů v ČR a jejich srovnání s inflací

V roce 2022 většina nemovitostních fondů v ČR reportovala rekordní zhodnocení. Průměrný čistý výnos za rok 2022 dosáhl 8,8 %. Čtyři nemovitostní fondy loni dokonce dokázaly porazit 15 % inflaci.

Dlouhodobě se průměrné výnosy u retailových fondů pohybují kolem 4-6 % ročně a u FKI fondů zpravidla kolem 7-9 % ročně. Řada nemovitostních fondů i letos na tuhle metu dosáhne nebo ji překoná. Ale zároveň vícero fondů tentokrát za svým standardem zaostane. V průměru očekávám, že výnosy nemovitostních fondů budou v roce 2023 slabší než v předchozích dvou letech, a hlavně výsledky jednotlivých fondů se budou tento rok výrazněji lišit.

Průměrné roční výnosy nemovitostních fondů v ČR v letech 2018-2022

Na zhodnocení nemovitostních fondů mají nyní vliv tři zásadní faktory:

  • s inflací nadále rostou výnosy z nájmu
  • vysoké úroky dnes prodražují fondům splátky úvěrů
  • otazník visí nad oceněním nemovitostí, yieldy se extrémně liší od 4,5 % až do 8 % p.a.

Podrobnější komentář k aktuálnímu vývoji u nemovitostních fondů rozebíráme na blogu FINEZ v článku U kterých nemovitostních fondů hrozí pokles hodnoty?

Zpět na přehled

Nahoru